Tervetuloa Särkän Erä ry:n sivustolle!

                          

Tervetuloa Särkän Erä ry:n kotisivuille! Sivustoa päivitetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Voit lähettää kotisivujen ylläpitäjälle esim. sähköpostilla luonto- ja eräaiheisia valokuvia, jotka liittyvät Sarkän Erä ry:n alueella tapahtuvaan toimintaan.

 

HUOM!

Seuralle on perustettu oma WhatsApp ryhmä.

Mikäli haluat liittyä ryhmään ilmoitatko

puhelinnumerosi sihteerille.

 

Särkän Erä ry

on 35-vuotias metsästysseura, joka tarjoaa jäsenistölleen monipuolisen mahdollisuuden luonnossa liikkumiseen, riistanhoitotyöhön sekä metsästysharrastukseen.

Särkän Erä ry:n jäsenmäärä on 113 vuoden 2015 lopussa.

Metsästysvuokramaita seuralla on yhteensä 4200 ha, josta

  •  pienriistanmetsästykseen 3540 ha
  •  hirvenmetsästykseen 4200 ha                   

        

Särkän Erä ry:n metsästysalueella toteutetaan metsästystä kestävän käytön periaatteiden mukaisesti ja siten, että riistakannat eivät vaarannu, luontoa ei tarpeettomasti vahingoiteta, riistakantoja ei vaaranneta eikä eläimille tuoteta tarpeetonta kärsimystä (Metsästyslaki 20. pykälä).

        

 

 

YHTEYSTIEDOT

Särkän Erä ry

Puheenjohtaja

 

Jarmo Väisänen

Väisäsen Rantatie 46

73900 Rautavaara

 

puh. 0505861054

e-mail:

jarmo1.vaisanen

@elisanet.fi