Jäsen- ja liittymismaksut v. 2024

 

Uuden jäsenen liittymismaksu: 250 € , maksetaan koeajan

jälkeen (2 vuotta) kun hallitus on hyväksynyt jäseneksi.

Liittymismaksua ei kuitenkaan peritä aiemman päätöksen mukaisesti uudelta jäseneltä, joka liittymisvuonna täyttää korkeintaan 18 vuotta.

 

Jäsenmaksu: 65 € / vuosi

Riistanhoitovelvoitemaksu: 15 € / vuosi

Riistanhoitovelvoitemaksusta on vapautettu yli 65-vuotiaat seuran jäsenet.

Mikäli seuran jäsen osallistuu riistanhoitotyöhön, ei tuolloin tarvitse maksaa ko. maksua.

Jäsen-ja riistanhoitovelvoitemaksun eräpäivä on 30.4.2024

 

Seuran säännöt 5§ JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite

Jäsen on myös velvollinen

1) suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä;

2) tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai seuran riistanhoitotoimikunnalle.

Riistanhoitovelvoitemaksu määrätään.

Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai joka jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle riistanhoitovelvoitemaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa. Riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksukohdan yhteydessä. Seuran hallitus voi erityisistä syistä (esim. ikäraja, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen riistanhoitovelvoitteen ja riistanhoitovelvoitemaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.

 

SÄRKÄN ERÄ RY:N TILINUMERO:

FI08 5390 0040 0037 55

 

YHTEYSTIEDOT

Särkän Erä ry

Puheenjohtaja

 

Jarmo Väisänen

Väisäsen Rantatie 46

73900 Rautavaara

 

puh. 0505861054

e-mail:

jarmo1.vaisanen

@elisanet.fi